Banner pages

Wielkopolscy Liderzy Innowacji

Cel projektu

Poprawa innowacyjności procesowej i strukturalnej 120 Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego.
Projekt „Wielkopolscy Liderzy Innowacji” realizowany jest w ramach VIII Priorytetu „Regionalne Kadry gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.”

 

Dla kogo projekt?

Grupę docelową szkolenia stanowi 240 osób zatrudnionych na terenie województwa wielkopolskiego przez firmy mające swoją jednostkę organizacyjną (siedzibę, filię, oddział, biuro) na terenie Wielkopolski. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników liniowych.

 

Zakres projektu

Projekt obejmuje 10 dni szkolenia w zakresie narzędzi Lean Manufacturing, narzędzi zarzadzania jakością, podstaw metodologii Six Sigma. Dni szkoleniowe są pogrupowane są w 5 dwudniowych bloków w odstępach miesięcznych dających możliwość wypróbowania poznanych rozwiązań w rzeczywistych warunkach.


Po cyklu szkoleń KAŻDA firma delegująca pracowników na szkolenie zostanie objęta dwudniowym wsparciem doświadczonego coacha. Wsparcie to ma na celu pomoc w adaptacji zdobytej wiedzy w warunkach rzeczywistych .
Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i oparte będą na przykładowych wdrożeniach omawianych narzędzi.

 

Koszt szkolenia

Całkowity koszt szkolenia jak i wsparcia poszkoleniowego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w projekcie Wielkopolscy Liderzy Innowacji jest zupełnie BEZPŁATNE!

 

Dodatkowe korzyści

  • certyfikat dla każdego uczestnika i każdej firmy objętej wsparciem
  • maksymalnie 12 osób w grupie
  • serwis kawowy i obiad w cenie szkolenia


Zapisz się już dziś poprzez formularz kontaktowy

 

Wypełnij formularz

Rekrutacja

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach otwartych.

Najbliższe szkolenie:

Warsztaty 8D czyli jak rozwiązać problem raz na zawsze. - 12.02.2015 - Poznań

 Wypełnij formularz

Dane kontaktowe

Kursy i szkolenia Lean

Centrum Rozwoju Kompetencji
tel. 530 307 234
biuro@szkolenia-lean.pl